Disclaimer

Schuiteman M&A - Corporate Finance

E-mail

Schuiteman M&A – Corporate Finance B.V. is statutair gevestigd te Barneveld en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32074583. Op alle overeenkomsten met Schuiteman M&A – Corporate Finance zijn algemene voorwaarden van toepassing waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, worden op verzoek toegestuurd en zijn te raadplegen op deze internetsite.

De informatie in een e-mail bericht, inclusief attachments, die afkomstig is van Schuiteman M&A – Corporate Finance is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. Indien u niet de geadresseerde bent, gelieve u zich te onthouden van verspreiding van deze e-mail. Indien deze e-mail per vergissing naar u is verzonden, verzoeken wij u onverwijld contact met ons op te nemen en deze e-mail te vernietigen.

Website

Wij streven ernaar om via deze website, de nieuwsbrief en alle andere uitingen van Schuiteman steeds correcte en actuele informatie te verschaffen. Schuiteman M&A – Corporate Finance kan echter niet garanderen dat deze informatie op het moment dat deze ontvangen wordt, of na verloop van tijd, nog steeds volledig, actueel en juist is. Derhalve dient er niet gehandeld te worden op basis van deze informatie zonder voorafgaand deskundig advies. Wij raden u derhalve aan om voor individuele gevallen contact op te nemen met uw adviseur.

De inhoud van deze website is beschermd en mag derhalve niet vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande toestemming van Schuiteman M&A – Corporate Finance, behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Daar Schuiteman M&A – Corporate Finance geen invloed heeft op de inhoud van sites van derden waarnaar op deze site wordt verwezen, wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor de inhoud van deze sites.