Privacystatement

Schuiteman M&A - Corporate Finance

Algemeen

Zoals op vele websites worden ook op onze website persoons- en algemene gegevens verzameld van en over de bezoekers. Wij nemen uw privacy uiterst serieus en gaan zorgvuldig met uw persoonlijke informatie om. In deze privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verzameld, hoe dat gebeurt en wat wij met die gegevens doen. Schuiteman M&A – Corporate Finance behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy statement. Het verdient aanbeveling om deze privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacy statement is van toepassing op Schuiteman M&A – Corporate Finance en op elk van de aan Schuiteman verbonden organisaties die gebruik maken van bezoekersinformatie die via deze website of onze e-mail nieuwsbrief verzameld wordt of deze informatie beheren.

Gegevens verstrekt via online formulieren

Onze website maakt gebruik van verschillende online formulieren waarmee bezoekers zich bijvoorbeeld kunnen inschrijven voor onze nieuwsbrief of algemene informatie kunnen aanvragen. De via deze formulieren gevraagde en verstrekte gegevens worden gebruikt om contact op te nemen om aan het ingezonden verzoek te kunnen voldoen. De gegevens kunnen door Schuiteman M&A – Corporate Finance worden opgeslagen in haar relatiebeheersysteem en kunnen worden gebruikt om u informatie te verstrekken over de dienstverlening van Schuiteman M&A – Corporate Finance.

Gebruik en opslag van gegevens

Bezoekers kunnen zich op verschillende manieren aanmelden voor onze e-mail nieuwsbrief. Als u deze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u kunt zich altijd met één klik afmelden via de afmeldlink in de nieuwsbrief.

De verzamelde gegevens zullen alleen gebruikt worden om onze dienstverlening te verbeteren. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in een eigen relatiebeheersysteem. Dit systeem is streng beveiligd. De gegevens zullen op geen enkele manier beschikbaar worden gesteld aan derden. Ze zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt. Mocht dit om welke reden toch noodzakelijk zijn, zal Schuiteman M&A – Corporate Finance hier nadrukkelijk eerst uw (schriftelijke) toestemming voor vragen.

Cookies

Schuiteman M&A – Corporate Finance maakt alleen gebruik van Google Analytics, om de herkomst en het gedrag van bezoekers op haar website te analyseren. Hiervoor worden cookies op uw computer opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De informatie die door middel van een cookie wordt verkregen is specifiek voor uw computer en kan bestaan uit een Internet Protocol (IP)-adres, de datum en tijd waarop u onze site hebt bezocht, en welke delen van de site u heeft bekeken.

De meeste internetbrowsers zijn zo ingesteld, dat ze cookies automatisch accepteren. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt, of dat u de ontvangst ervan kunt weigeren. Als u de acceptatie van cookies door uw browser uitschakelt, is de kans echter groot dat veel websites die u bezoekt niet volledig correct zullen functioneren.

Uw rechten

Als u eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons heeft verstrekt, kunt u Schuiteman M&A – Corporate Finance op elk door u gewenst moment verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen. U kunt ook vragen stellen over ons privacy statement, een kopie van uw profiel opvragen, of aangeven dat u in de toekomst geen persoonlijke informatie meer van Schuiteman M&A – Corporate Finance wenst te ontvangen.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacy statement? Neem dan contact met ons op via onderstaande gegevens.

Schuiteman M&A – Corporate Finance B.V.
Biltseweg 8
3735 MC Bosch en Duin
info@schuitemanmacf.com